Hercegovačko-neretvanski kanton - Dozivi Bosnu i Hercegovinu - Mala zemlja sa velikim srcem
Ovaj mali gradić leži u donjem toku rijeke Neretve na njenoj lijevoj obali, i predstavlja pravi biser ovog dijela BiH. Bogata istorija ovog mjesta mu je omogućila da dođe i na UNESCO-vu listu kandidata za lokacije koje će pripadati svjetskom naslijeđu i samim time biti zaštićeni kao spomenik svjetskog naslijeđa.
Biser Hercegovine, i ne samo Hercegovine nego i cijele regije, stari most u Mostaru datira još iz 1557. godine.