Kanton Sarajevo - Dozivi Bosnu i Hercegovinu - Mala zemlja sa velikim srcem
Grad opasan planinama Jahorinom, Bjelašnicom, Igmanom, Trebevićem i Treskavicom - Sarajevo.