Kanton Sarajevo - Dozivi Bosnu i Hercegovinu - Mala zemlja sa velikim srcem
Legenda kaže da je inat kuća kamen po kamen i ciglu po ciglu prebačena sa desne obale Miljacke na lijevu, a sve zarad bosanskog inata vlasnikove želje da očuva svoj duševni mir, a da ipak ne stoji na putu ekonomskom razvoju i progresu. I radi kese dukata :D
Grad opasan planinama Jahorinom, Bjelašnicom, Igmanom, Trebevićem i Treskavicom - Sarajevo.