Spomenici - Dozivi Bosnu i Hercegovinu - Mala zemlja sa velikim srcem
Legenda kaže da je inat kuća kamen po kamen i ciglu po ciglu prebačena sa desne obale Miljacke na lijevu, a sve zarad bosanskog inata vlasnikove želje da očuva svoj duševni mir, a da ipak ne stoji na putu ekonomskom razvoju i progresu. I radi kese dukata :D
Na Putu od Sarajeva prema Doboju imadoh tu sreću da magistralni put na jednoj dionici bude zatvoren te moradoh proći kroz Maglaj.
Stećci i njihove nekropole su jedna od misterija bosanskohercegovačke istorije.
Biser Hercegovine, i ne samo Hercegovine nego i cijele regije, stari most u Mostaru datira još iz 1557. godine.