Svjetska Baština - Dozivi Bosnu i Hercegovinu - Mala zemlja sa velikim srcem
Bosna i Hercegovina trenutno ima dvije istorijske lokacije unešene u listu UNESCO-ve svjetske baštine. Stari Mostarski most dodan je na listu 2005., a most u Višegardu 2007. godine. Pored ove dvije lokacije, za listu je predloženo još osam lokacija, uglavnom gradova s velikim kulturološkim nasljeđem.